Преди да започнем с физическо натоварване или активност е хубаво е да се запознаем с функционалността и способностите на тялото да се справя със съпротивление в различни равнини на движение. Човешкото тяло има много функции, които в ежедневната рутина се забравят и изчезват, като това често води до нестабилност и изрази от типа: не мога да пазя равновесие, не съм добре с вестибуларния апарат и т.н. (Всичко това е несъзнателно оправдание за неспособността ни да контролираме съзнателно тялото си.)

АКО ТРЕНИРАМЕ САМО ЗА МУСКУЛИ ЗАБРАВЯМЕ ЗА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ДВИЖЕНИЯ, А КОГАТО ТРЕНИРАМЕ ФУНКЦИОНАЛНИ ДВИЖЕНИЯ НЕ ЗАБРАВЯМЕ ЗА МУСКУЛИТЕ.

Имаме скелет, който се състои от кости свързани чрез множество стави. Имаме и мускули, които движат ставите и респективно скелета (тялото). Помислете какво ще се случи при мускулен дисбаланс или грешно ползване на мускулатурата - най-често това води до неправилна стойка на тялото, което би могло да доведе до травми и болки. В условията на засилено натоварване, като аматьорски или професионален спорт до този негативен резултат може да се стигне и много по-бързо.

За това е хубаво да се проверят моделите ни на движение преди да се премине към сериозно натоварване.

Един от най-използваните методи света на професионалният спорт и рехабилитацията е:

Functional Movement Screen™

Functional Movement Sreen се основава се на седем основни модела на движение на тялото чрез които се проверяват критериите за добра функционална двигателна култура. С три от тях изследваме функционалността на цялото тяло, с две от тях мобилността и с последните две моториката и стабилизацията на тялото спрямо гравитацията. След провеждане на скрийнинга/теста може да се установи в кой модел на движение има липса на мобилност и от там липса на стабилност, което в дългосрочен план би могло да доведе до травми.

FMS идентифицира физическите дисбаланси и слабости чрез проста система на класиране, която оценява двигателните модели, отговарящи за нормалното функциониране.

Оценката на движенията идентифицира функционални ограничения и асиметрии, които могат да намалят способността ви да се движите правилно и да ограничат способността ви да тренирате ефективно и без наранявания. След извършване на оценката се създава програма с набор от коригиращи упражнения, използвани за възстановяване на правилните модели на движение и изграждане на сила.

В секция Физиофитнес на Физиоцентър Атлас ще получите:

  • експертна оценка на вашето физическо състояние
  • план за оптимизиране на двигателните ви модели
  • съвети за подобряване на тренировъчния ви процес
  • професионални тренировъчни сесии
  • подобряване на функционалното ви състояние
  • повторна оценка и обучение