Мария Софтова

Кинезитерапевт

През 2016г. придобива образователно-квалификационна степен бакалавър по специалност Кинезитерапия в Национална Спортна Академия "Васил Левски", защитавайки дипломна работа на тема " Въздействие на кинезитерапията при пациенти с лумбална дискова болест". През 2017г. защитава магистърска степен със специалност Кинезитерапия в Неврологията и Психиатрията. През 2016г. започва работа в МДЦ Артромедика, а през 2020г. се присъединява към екипа на Физиоцентър Атлас. От 2022г., Мария е официално сертифициран международен мануален терапевт по Mulligan Concept.

Завършени допълнителни курсове:

 • Mulligan Concept
 • Modern Orthopaedic Medicine (Cyriax)
 • OMT Advanced Osteopathic & Chiropractic Manipulation Techniques
 • Проприоцептивно нервно-мускулно улесняване (PNF)
 • Clinical Neurodynamics ,,Mobilisation of the Peripheral Nervous System"
 • Акупунктура и Мокса (Acupuncture and Moxibustion)
 • ERGON IASTM TECHNIQUE
 • FMT ROCKPODS
 • FMT ROCKFLOSS
 • DTS Traction system and High Power Laser
 • Кинезиологичен тейпинг
 • Мобилизация на периферни нерви

Илия Стефанов

Кинезитерапевт
Илия Стефанов завършва Кинезитерапия в Национална Спортна Академия "Васил Левски" през 2003 година. От 2003 до 2005 е терапевт на свободна практика. От 2005 до 2010 работи като кинезитерапевт в МЦ "Здраве за всеки". През 2011 участва в основаването на МДЦ "Артромедика" заедно с доц. д-р Здравко Стефанов и доц. д-р Владимир Русимов, където работи и… ...
Виж още

Цветомир Христов

Кинезитерапевт
Цветомир Христов завършва Кинезитерапия в Национална Спортна Академия "Васил Левски" през 2003 година. Известно време работи като асистент в кабинета на д-р Мерджанов, мануален терапевт в ДКЦ 7 София. През 2007 започва работа в научно-изследователската сфера, а от 2014 работи като кинезитерапевт в МДЦ Артромедика. През 2018 участва в основаването… ...
Виж още

Мария Софтова

Кинезитерапевт
През 2016г. придобива образователно-квалификационна степен бакалавър по специалност Кинезитерапия в Национална Спортна Академия "Васил Левски", защитавайки дипломна работа на тема " Въздействие на кинезитерапията при пациенти с лумбална дискова болест". През 2017г. защитава магистърска степен със специалност Кинезитерапия в Неврологията и… ...
Виж още